BODYWORK/ PSYKOMOTORISK BEHANDLING

COLORART 2020

TILBUD OM PSYKOMOTORISK BEHANDLING 2020

Kropsbehandlingen foregår på briks, hvor der gives opmærksomhed og impulser til kroppens væv, muskulatur og led. Underspændt muskulatur vitaliseres og overspændt muskulatur afspændes. Herved kan blokeringer løsnes, fornyet cirkulation opstå og kroppen genoprette sin naturlige egen balance. Når kroppen reguleres, påvirkes bl.a. nervesystemet.

Psykomotorisk Behandling tilbydes af Camilla Ellekvist, som har givet massage i en lang årrække, og nu efteruddanner sig til Psykomotorisk Terapeut, -en anerkendt, helhedsorienteret sundhedsfaglig professionsbachelor.


En psykomotorisk behandling tager udgangspunkt i at krop og psyke hænger sammen og er en kombination af
-samtale
-manuel kropsbehandling

-mentaltræning og fysiske øvelser


Behandlingen tager altid udgangspunkt den enkelte klients livssituation, behov og udfordringer.


En psykomotorisk behandling er helhedsorienteret, og fokuserer på din krop og psykes iboende ressourcer og færdigheder. 


Et vigtigt element i behandlingen er medinddagelse af -, og samarbejde med klienten, for at bevidstgøre kropslige, mentale og følelsesmæssige behov og reaktioner, herunder fokus på at øge kropsbevidstheden, da det gør os i stand til handle bevidst på kroppens impulser og signaler.


Som alle sundhedsprofessionelle er den psykomotoriske terapeut underlagt tavshedspligt. For spg. og bookning af tid mobil +45 50501633 eller mail